1. home
  2. Pre verejnosť a médiá
  3. Kontakt pre médiá a tlačové správy
  4. Spoločnosť BILLA sa dištancuje od nepovolených zbierok pred predajňami

Spoločnosť BILLA sa dištancuje od nepovolených zbierok pred predajňami.
Ide o protiprávne konanie a zneužitie mena

Prosíme zákazníčky a zákazníkov o ostražitosť. Podľa upozornení od občanov adresovaných spoločnosti BILLA s.r.o., v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji sa pred predajňami BILLA pohybujú osoby, ktoré neetickým spôsobom pýtajú finančné prostriedky od zákazníčiek a zákazníkov. 


Vystupujú pod názvami občianskych združení Vrabček, Stromček šťastia, Cesta nádeje a života a Zvonček šťastia.


Spoločnosť BILLA s.r.o. upozorňuje svoje zákazníčky a zákazníkov, že sa v plnej miere dištancuje od takéhoto konania. Dané osoby nemajú žiadne povolenie na vykonávanie finančných a ani iných zbierok na pozemkoch spoločnosti BILLA. Príslušné konanie vykazuje známky protiprávnosti a príslušné osoby zneužívajú a poškodzujú dobré meno spoločnosti BILLA s.r.o.


Žiadame občanov, ktorí disponujú informáciami o opísanom konaní, aby kontaktovali bezplatnú zákaznícku linku BILLA s.r.o. na čísle:


0800 131 121  alebo kontaktovali priamo Políciu SR na telefónnom čísle 158.


Zároveň upozorňujeme zákazníčky a zákazníkov, že dané osoby sa môžu presúvať aj do iných krajov Slovenskej republiky.


Prosím, buďte obozretní a ďakujeme za vašu pomoc a priazeň.