1. home
  2. Pre verejnosť a médiá
  3. Kontakt pre médiá a tlačové správy
  4. Na Vianoce a Nový rok zodpovedne

Na Vianoce a Nový rok zodpovedne. BILLA sa zaviazala, že nebude ponúkať živé kapry ani zábavnú pyrotechniku

Manipulácia s ešte žijúcim kaprom, určeným na Štedrú večeru, či odpaľovanie petárd počas silvestrovskej noci. Záver roka sa na Slovensku spája s niektorými tradíciami, ktoré ubližujú zvieratám, ľuďom i životnému prostrediu. Uvedomuje si to spoločnosť BILLA, ktorá už dlhodobo nepredáva živé ryby a zábavnú pyrotechniku nemala v ponuke nikdy. Tento prístup deklaruje od roku 2022 aj verejne, formou oficiálneho záväzku. Predaj živých rýb a pyrotechniky neumožní BILLA na svojich pozemkoch ani tretím stranám.


Spoločnosť BILLA sa intenzívne zasadzuje o zodpovedný prístup k životnému prostrediu. S blížiacimi sa Vianocami volá sieť supermarketov po humánnejšom chove, preprave a spracovaní zvierat. „V BILLA sa spolu s naším materským koncernom REWE podieľame na mnohých iniciatívach, ktoré zlepšujú životné podmienky zvierat. Sformulované tiež máme jasné požiadavky na udržateľnú výrobu produktov živočíšneho pôvodu. Veríme, že aj takto upriamime pozornosť našich zákazníkov na humánnejšie zaobchádzanie so zvieratami,“ povedala Albena Georgieva, prevádzková riaditeľka BILLA.


V predvianočnej ponuke predajní BILLA zákazníci nájdu obľúbené chladené a mrazené kapry, ako aj ďalšie druhy rýb. V rámci svojich privátnych značiek BILLA garantuje, že ryby a rybie produkty pochádzajú z udržateľného rybolovu a zodpovedného rybného hospodárstva, ktoré prihliada na zachovanie životných podmienok pre ryby a neubližuje delfínom. Potvrdzujú to certifikáty Dolphin Safe, MSC (Marine Stewardship Council) ASC (Aquaculture Stewardship Council).


Tolerantné oslavy Nového roka

Rovnako, ako spoločnosti BILLA nie sú ľahostajné zvieratá, záleží jej aj na čistom životnom prostredí a zdraví i bezpečí svojich zákazníkov. A to nielen na Silvestra, keď je odpaľovaných množstvo petárd, svetlíc a ďalších nebezpečných druhov pyrotechniky. „V BILLA vnímame tému zábavnej pyrotechniky veľmi citlivo. Táto aktivita má množstvo negatív, najmä pre deti, starších ľudí, ale aj zvieratá a životné prostredie. Sme presvedčení o tom, že v 21. storočí vyzerajú silvestrovské oslavy inak – ohľaduplne, rešpektujúc svoje okolie. Záleží nám na tom, aby bolo Slovensko bezpečným miestom pre všetkých,“ uviedla A. Georgieva.