1. home
  2. O spoločnosti
  3. Kto sme
  4. Záväzky spoločnosti

Záväzky spoločnosti

Energetická politika

Skupina REWE Group berie svoju zodpovednosť voči spoločnosti a budúcim generáciám vážne a dlhodobo prispieva k ochrane budúcnosti. Udržateľná orientácia je zakotvená v misii skupiny REWE Group a odráža sa v nasledujúcej základnej hodnote:


„Sme si vedomí svojej zodpovednosti a konáme udržateľným spôsobom.“

Zaväzujeme sa znížiť našu spotrebu energie v dlhodobom horizonte a zvýšiť energetickú účinnosť v prebiehajúcom procese zlepšovania. Spoločnosť BILLA s.r.o. si stanovila dosiahnuť:


  • zníženie spotreby elektriny na meter štvorcový obchodných priestorov (v kWh/m2) o 20 % medzi rokmi 2012 a 2022, t.j. medziročne zníženie v priemere o 12 kWh/m2.
  • zníženie špecifických emisií CO2 na meter štvorcový obchodných priestorov (v kg CO2/m2) o 30 % medzi rokmi 2012 a 2022.

Životné podmienky zvierat

Skupina REWE, do ktorej patrí aj BILLA s.r.o., sa zaviazala, že ukončí predaj vajec z klietkového chovu do roku 2025 a nahradí ich vajcami z podstielkového chovu, z voľného výbehu a biochovu.


Reagujeme tak na potreby našich zákazníkov, ktorí majú o vajíčka z podstielkového chovu z roka na rok vyšší záujem. Zároveň považujeme za potrebné zlepšovať životné podmienky zvierat.


Spoločnosť BILLA s.r.o. predáva na pultoch svojich predajní 100 % vajec zo Slovenska. Našim cieľom je ponúkať čo najviac tovaru od slovenských dodávateľov a so slovenským pôvodom, pokiaľ to slovenská produkcia dokáže pokryť.