Main Content

Ľudia v núdzi

V rámci spoločenskej zodpovednosti je veľmi dôležitým pilierom našej pomoci aj podpora sociálne slabších, prípadne ohrozených komunít, či jedincov. Predajom chleba pomáhame rodinám v núdzi, staráme sa aj interne o našich zamestnancov v neľahkej životnej situácii, dlhodobo podporujeme deti a zareagovali sme aj počas nedávnej koronakrízy.

Chlebodarca

BILLA Anjel

Pomoc počas korony

Hodina deťom