Main Content

Zelené produkty a dôraz na dôstojné životné podmienky zvierat

Spoločnosť BILLA si je vedomá, že trvalá udržateľnosť sa skladá z rôznych aspektov a jedným z nich je dbať aj o tzv. zelené produkty. Vďaka svojej privátnej značke Slovenská farma podporuje slovenských regionálnych výrobcov, čím nielen prispieva k zlepšeniu slovenského hospodárstva, ale z dôvodu relatívne krátkej prepravy znižuje aj uhlíkovú stopu.

Privátna značka BILLA BIO kladie dôraz na použitie čisto prírodných produktov s ohľadom na ich prípadné ďalšie spracovanie. Tým podporuje líniu ekologického (poľno)hospodárstva.

Skupina REWE, do ktorej patrí aj BILLA, sa rozhodla reagovať na požiadavky svojich zákazníkov a zaviazala sa, že ukončí predaj vajec z klietkového chovu do roku 2025 a nahradí ich vajcami z podstielkového chovu a z voľného výbehu. Reaguje tak na potreby svojich zákazníkov, ktorí majú o vajíčka z podstielkového chovu z roka na rok vyšší záujem. Zároveň považuje za potrebné zlepšovať životné podmienky zvierat. Tento záväzok platí rovnako pre všetky krajiny vrátane Slovenska. Už teraz sa BILLA snaží ponúkať čo najširší sortiment, aby si zákazníci mohli vybrať podľa svojich preferencií. A zachováva pritom výhodnú cenu. Súčasne sme radi, že sa nám podarilo dosiahnuť náš dlhodobý cieľ a môžeme deklarovať, že spoločnosť BILLA predáva na pultoch svojich predajní 100 % slepačích vajec zo Slovenska.