Main Content

Štvornohé oči

Ide o finančnú zbierku ÚNSS, pričom až 65 zo všetkých umiestnených 83 pokladníc v tvare vodiaceho psa sa nachádza v predajniach BILLA. Na prvých troch priečkach najviac vyzbieraných prostriedkov sa pravidelne umiestňujú práve pokladnice v BILLA. Názov zbierky Štvornohé oči symbolizuje neoceniteľnú pomoc vodiaceho psa pre človeka so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie kompletného programu pre vodiace psy, ktorý v súčasnosti zahŕňa chov, výchovu, výcvik, odovzdanie psa klientovi ako aj poradenstvo v oblasti kynológie vodiacich psov. Spoluprácu s ÚNSS podporila BILLA aj príspevkom na výrobu nových pokladníc a špeciálnych postrojov pre vodiacich psov. BILLA pravidelne podporuje aj výcvikové školy pre psov, na Deň vodiacich psov vyčleňuje osobitný priestor venovaný psíkom aj v hlavnom produktovom letáku. Výsledky zbierky za rok 2019 ukázali, že darcovia ÚNSS venovali 28 607,45 eur a najvyšší výnos zo všetkých pokladníc na Slovensku dosiahla pokladnica v predajni BILLA v Stupave.