MainContentHeadline

Oznam o stiahnutí výrobku

KING OSCAR Tresčia pečeň 121 g

Bratislava, 20.12.2018

Dovoľujeme si Vás informovať o stiahnutí výrobku KING OSCAR Tresčia pečeň 121 g, dátum minimálnej trvanlivosti: 30.3.2022, šarža L 7089 od dodávateľa Hamé Slovakia.

Ak ste tento výrobok už kúpili, môžete ho vrátiť späť v ktorejkoľvek predajni BILLA a budú Vám vrátené peniaze aj bez predloženia pokladničného bloku.

Uvedené sa týka výlučne výrobku KING OSCAR Tresčia pečeň 121 g s dátumom minimálnej trvanlivosti 30.3.2022.