MainContentHeadline

CHCEME SA DÍVAŤ NA SVET ZVEDAVÝMI OČAMI DETÍ

Začiatkom roka 2017 predstavila spoločnosť BILLA Slovensko v spolupráci s občianskym združením BILLA ľuďom ucelený koncept verejnoprospešných aktivít zameraných na pomoc ľuďom s poruchami zraku a prevenciu zrakových chorôb.

Jeho súčasťou je aj program Zdravé oči už v škôlke, ktorý je dôležitým nástrojom zameraným na zdravotnú edukáciu a odhaľovanie zrakových porúch u slovenských detí. Počas 1. polroka školského roka 2016/2017 zmerali zrakoví terapeuti Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska presne 10 380 detí v materských škôlkach. Z celkového počtu meraní sa podarilo podchytiť až 14 % prípadov so začínajúcou alebo rozvíjajúcou sa zrakovou chybou. Všetky deti zároveň obdržali potvrdenie o meraní s uvedenými zrakovými parametrami, čo je smerodajný dokument pre ďalšiu komunikáciu s pediatrom dieťaťa, prípade následne detským oftalmológom.

Skríningové merania zrakových parametrov deťom vo veku 3 až 6 rokov sú realizované bezdotykovo moderným prístrojom, autorefraktometrom, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku.

školskom roku 2017 – 2018 pokračuje projekt Zdravé oči už v škôlke v meraní ďalších 15 000 detí z približne 300 materských škôl z celého Slovenska.

Tento projekt sa uskutočňuje v spolupráci s