Main Content

Občianske združenie BILLA ľuďom vzniklo v septembri 2016 s cieľom podporovať aktivity blízke hodnotám spoločnosti BILLA a sústredením sa na deti, rodinu a zdravú výživu. Okrem toho sa zameriava na spájanie zamestnancov, obchodných partnerov, ako aj širokú verejnosť.

Výkonným a štatutárnym orgánom o. z. BILLA ľuďom je Predstavenstvo. Jej členovia schvaľujú a usmerňujú činnosť občianskeho združenia. Realizáciu aktivít združenia organizačne zabezpečuje projektový koordinátor.

Členovia predstavenstva o.z. BILLA ľuďom:

Ing. Tomáš Staňo
predseda predstavenstva

Ing. Denisa Pernicová
podpredseda predstavenstva


Realizáciu aktivít občianskeho združenia zabezpečuje projektový koordinátor:

Mgr. Jana Gregorovičová
Projektový koordinátor


V prípade vašich akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese:
email: billaludom@billa.sk