Main Content

Nákupný asistent

5 základných krokov ako pomôcť

Pre človeka so zrakovým postihnutím je každý krok v predajni potravín krokom do neznáma. Preto BILLA ako prvý z obchodných reťazcov na Slovensku pripravila ucelený koncept pomoci s názvom Nákupný asistent.

Od vkročenia do predajne až po vyprevadenie na ulicu sa bude nevidiacemu či slabozrakému zákazníkovi venovať odborne vyškolený zamestnanec, pomôže mu s výberom potravín, informuje ho o práve prebiehajúcich akciách či pomôže s tovarom pri pokladni. Školenia sú dôležitou súčasťou služby Nákupný asistent a posúvajú vôľu pomáhať do praktickej roviny.

Prehľadný 5-krokový obrázkový manuál, na ktorého podobe sa podieľali odborníci z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, bude slúžiť zamestnancom Billy vo všetkých viac ako 140 prevádzkach na Slovensku. Plagát zároveň nenúteným spôsobom rozšíri medzi nakupujúcimi zákazníkmi osvetu o možnostiach pomoci zrakovo postihnutým ľuďom.