Občianske združenie BILLA ľuďom


Občianske združenie BILLA ľuďom vzniklo v septembri 2016 s cieľom podporovať aktivity blízke hodnotám spoločnosti BILLA a sústredením sa na deti, rodinu a zdravú výživu. Okrem toho sa zameriava na spájanie zamestnancov, obchodných partnerov, ako aj širokú verejnosť.

Výkonným a štatutárnym orgánom o. z. BILLA ľuďom je Predstavenstvo. Jej členovia schvaľujú a usmerňujú činnosť občianskeho združenia. Realizáciu aktivít združenia organizačne zabezpečuje projektový koordinátor.

Kontakty:

Ing. Tomáš Staňo

predseda predstavenstva

Ing. Denisa Pernicová
podpredseda predstavenstva

Mgr. Jana Gregorovičová
Projektový koordinátor

email: billaludom@billa.sk