Main Content

Ideme ekologickou cestou

Od 1. januára 2016 začala v spoločnosti BILLA implementácia medzinárodnej normy ISO 50 001, zakončená získaním certifikátu vo februári 2017. Zmyslom normy je kontinuálny proces zlepšovania hospodárenia s energiami. V rámci tohto procesu sme zaviedli novú energetickú politiku spoločnosti, v ktorej sa zaväzujeme dlhodobo znižovať našu spotrebu energie a zvyšovať energetickú účinnosť. Stanovili sme si ambiciózne energetické ciele, a to: zníženie spotreby elektriny ako aj zníženie špecifických emisií CO2.

V uplynulom roku sme v Bille zrecyklovali 3200 ton papiera a 200 ton plastu. Od roku 2015 sme dosiahli zníženie spotreby energetickej energie v predajniach v hodnote 3 320 000 kWh elektrickej energie. Pre ilustráciu, taká je priemerná ročná spotreba energie v desiatich predajniach Billy.

V súvislosti so zavádzaním série energeticky úsporných riešení urobila naša spoločnosť BILLA ďalší významný krok a ponúka svojim zákazníkom možnosť bezplatného dobitia elektromobilov na špeciálne vyhradených elektrostaniciach.

Na našej centrále na Bajkalskej ulici v Bratislave sme vybudovali prvé nabíjacie stanice pre elektromobily. Nabíjanie nie je spoplatnené a nabíjacie stanice dokážu v jednom momente plnohodnotne nabíjať naraz až 4 elektromobily.

Naši zamestnanci centrály majú zároveň k dispozícii dva elektromobily, ktoré fungujú ako služobné vozidlá. V blízkej budúcnosti plánujeme vybudovať nabíjacie stanice aj v ďalších slovenských mestách, a počíta sa tiež s rozšírením vozového parku o ďalšie elektromobily.

Sme si vedomí dosahu nášho správania na životné prostredie, aj z tohto dôvodu sme schválili akčný plán na zvýšenie energetickej efektívnosti v už existujúcich predajniach. Nestačí nakúpiť len nové efektívnejšie a úspornejšie zariadenia. Potrebujeme zmeniť myslenie ľudí, ktorí s týmito technológiami manipulujú, aby si uvedomili ich priamy vplyv na spotrebu energií. Z tohto dôvodu u nás prebiehajú školenia zamestnancov s cieľom ekologickej edukácie. Ide o komplexnú zmenu myslenia, životné prostredie nám nesmie byť ľahostajné.