Main Content

Športujeme s BILLOU

Pohyb je prirodzenou a potrebnou súčasťou zdravého životného štýlu. Preto spoločnosť BILLA podporuje viaceré športové aktivity a sme partnerom viacerých bežeckých podujatí.

Podporujeme verejnú zbierku Štvornohé oči

Súčasťou našej dlhodobej spolupráce s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska je aj podpora verejnej zbierky Štvornohé oči.

Dvojičkovo

Podpora rodiny a rodinných hodnôt je jednou z našich priorít v spoločnosti BILLA. Tieto hodnoty sa pre nás zrkadlia aj práve v projekte Celoslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiat

Ideme ekologickou cestou

Zníženie spotreby energií, ako aj emisií je ďalší z našich cieľov. Implementácia medzinárodnej normy ISO 50 001 je spôsob, ktorý nám pomáha tieto ciele dosiahnuť.