Výhercovia súťaže

Výhercovia 4. kola

 1. Miloslava, Vranov nad Topľou
 2. Martin, Bratislava
 3. Helena, Kamenica nad Hronom
 4. Michal, Hlinné
 5. Anežka, Rovinka

Výhercovia 3. kola

 1. Ivana, Púchov
 2. Simona, Košice
 3. Annamária, Sabinov
 4. Dominika, Nitra
 5. Vladimír, Žilina

Výhercovia 2. kola

 1. Ján, Prešov
 2. Soňa, Bratislava
 3. Anna, Liptovská
 4. Teplá Anna, Tešedíkovo
 5. Florián, Galanta

Výhercovia 1. kola

 1. Monika, Štúrovo
 2. Eva, Šaľa
 3. Michal, Poprad
 4. Eva, Dražkovce
 5. Miroslava, Trenčín