Pomáhame


BILLA podporuje štvornohé oči

Od roku 2004 spolupracuje BILLA Slovensko s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (UNSS). Aktuálne môžete vo viacerých predajniach BILLA nájsť pokladnice v tvare vodiaceho psa, do ktorých môžete prispieť na zbierku Štvornohé oči. Táto akcia upozorňuje na to, že sú medzi nami ľudia, ktorí potrebujú pomoc nielen ľudskú, ale aj zvieraciu.
Spoluprácu s UNSS podporila BILLA aj príspevkom na výrobu nových pokladníc a špeciálnych postrojov pre vodiacich psov. Symbolom tejto spolupráce sa po psíkovi Clever, stalo v tomto roku aj šteniatko Sisi.

Partner Avon pochodu

Spoločnosť BILLA sa už tretí rok stala jedným z hlavných partnerov AVON Pochodu proti rakovine prsníka, prostredníctvom ktorého pochodujúci opäť vyjadrili podporu a spolupatričnosť ženám a ich rodinám, ktoré choroba zasiahla. Tento rok sa pochod konal v sobotu 18. júna a zučastnilo sa ho viac ako 5 000 ľudí nabitých pozitívnou energiou. BILLA podujatie podporila sumou 5.000 Eur, ktorú venovala na konto verejnej zbierky neziskovej organizácie „Zdravá žena“. Vďaka všetkým účastníkom a aj vďaka podpore partnerov, mohol AVON odovzdať neziskovej organizácii Zdravá žena celkovú sumu 34.000 EUR na boj a prevenciu rakoviny prsníkov.