Kontaktné údaje


Adresa:

BILLA s.r.o.

Bajkalská 19/A

821 02 Bratislava

Telefonne čislo (recepcia): 02/48 242 222

Bezplatná infolinka: 0800 131 121

Emailová adresa:
info@billa.sk

  • Člen BILLA BONUS CLUB súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade s členstvom a akceptovaním Všeobecných podmienok pre členov klubu BILLA BONUS CLUB. Člen BILLA BONUS CLUB poskytol súhlas na spracovávanie osobných údajov pri registrácii za člena.
  • Ak nie ste členom BILLA BONUS CLUB, kontaktovaním spoločnosti BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, Bratislava, IČO: 31 347 037 jedným z uvedených spôsobov nám dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty alebo číslo telefónu. Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vybavenia podnetu a zaslania odpovede k Vami vznesenému podnetu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva vyplývajúce z tohto zákona. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať inak zanikne po uplynutí 6 mesiacov po vybavení Vášho podnetu. Prevádzkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, Bratislava, IČO: 31 347 037. Sprostredkovateľom je spoločnosť Crystal Call, a.s.,Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 880 805. Osobné údaje budú poskytnuté alebo sprístupnené tretím stranám a príjemcom iba na základe osobitných predpisov a na účely IT servisu.
  • Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov (na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28), a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.