Dodržiavanie zásad


Náš biznis robíme zodpovedne a v súlade so zákonmi. V spoločnosti BILLA netolerujeme nelegálne a neetické správanie. Akékoľvek porušenie zákonných alebo etických pravidiel môžu zamestnanci, obchodní partneri, zákazníci, a iné tretie osoby oznámiť mailom alebo telefonicky na nasledovných kontaktoch:

e-mail: compliance@billa.sk
tel: 02/48 242 110

Opatrenia v boji proti korupcii, nelegálnemu a neetickému správaniu

Vyššie uvedená compliance adresa a telefónne číslo slúžia na prípadne podnety najmä ohľadom korupčného a nelegálneho správania našich zamestnancov. Preto Vás prosíme, aby ste iné zákaznícke sťažnosti na našich zamestnancov a na naše služby posielali na adresu info@billa.sk

Ďakujeme za Vaše podnety, ktoré nám pomôžu priblížiť sa potrebám našich zákazníkov a odstrániť prípadné nedostatky.